Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij DGK

Uitgelicht

High tech robot kunstpaard: goed voor dierenwelzijn & onderwijs! - Mathijs Theelen

Bij de Universiteitskliniek voor Paarden staat sinds vorig jaar een high tech robot model waarop studenten kunnen oefenen met rectaal exploreren bij het paard. Het gaat hierbij om het zogenaamde Haptic Horse, waarover wereldwijd slechts enkele faculteiten beschikken. Dit nieuwste snufje op onderwijsgebied zorgt naast een groter onderwijs rendement voor studenten ook voor een verbetering van dierenwelzijn van de onderwijspaarden. Studenten kunnen nu immers eerst oefenen op de robot alvorens ze met echte paarden aan de slag gaan. Professor Sarah Baillie van de Universiteit van Bristol ontwikkelde dit kunstpaard en kwam gedurende twee dagen instructies gegeven aan docenten en studenten van onze faculteit. Mathijs Theelen, Specialist Inwendige Ziekten van het Paard en tevens commissielid van de Commissie Zelfstudie & Toetsfaciliteiten van de faculteit Diergeneeskunde heeft ervoor gezorgd dat het kunstpaard naar Nederland kwam. Mathijs: “Ik ben ontzettend enthousiast over de Haptic Horse. Het voelt verrassend echt! ” https://player.vimeo.com/video/174225869 Haptische technologie Het paard wordt ingezet voor het veterinaire onderwijs. Studenten kunnen inwendig onderzoek eerst oefenen op het model alvorens met echte paarden aan de slag te gaan. Met behulp van deze haptische technologie kan rectaal opvoelen gesimuleerd worden. Hierbij kan in eerste instantie de normale buikanatomie van het paard geoefend worden. Voor studenten in een later stadium van hun opleiding kunnen ook verschillende oorzaken van koliek nagebootst worden. Alle veel voorkomende liggingsveranderingen van de darm kunnen gesimuleerd worden. Dit zorgt ervoor dat studenten niet langer afhankelijk zijn van het patiëntenaanbod in de kliniek om alle verschillende vormen van koliek tegen te komen. Met behulp van deze technologie kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten voor hun afstuderen in ieder geval een aantal belangrijke rectale bevindingen (zoals bijvoorbeeld overvulde dunne darmlissen) zelf ervaren hebben. Hiermee voldoen we dus ook nog eens veel beter aan de eindtermen van de opleiding.   Vergroten onderwijsrendement Mathijs: “Het is belangrijk dat de oefening aan het kunstdier zoveel mogelijk de werkelijkheid nabootst. Met behulp van deze nieuwe technologie komt dit heel dicht bij de werkelijkheid, je kunt zelfs bloedvaten voelen kloppen tijdens de simulatie.” Het gebruik van ‘kunstdieren’ draagt bij aan het opbouwen van een zekere routine waardoor het ongerief bij de levende oefendieren minder wordt. Daarnaast wordt het onderwijsrendement bij het oefenen met levende dieren vergroot.  Mathijs: “Studenten leren zo beter de juiste diagnose te stellen. Ook voor de docenten levert het meer op, we kunnen namelijk zien hoe een student zijn hand houdt. Normaal zie je de handbewegingen van de student niet.” Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Bristol heeft al laten zien dat het model echt toegevoegde waarde heeft. Ook studenten reageren meteen enthousiast op de Haptic Horse. “Ik denk dat de Haptic Horse een goede aanvulling kan zijn op het onderwijs om studenten alvast een beetje het gevoel te geven waar ze naar op zoek moeten tijdens rectale exploratie”, aldus een van de studenten. De Haptic Horse kent ook software speciaal ontwikkeld voor het rund. Binnen no-time verandert het kunstpaard dus in een kunstkoe. Bij het koemodel kan met behulp van de haptic simulator fertiliteit geoefend worden. Allerlei stadia van de cyclus en de dracht kunnen nagebootst worden.

Lees meer

Met kennisclips systematisch door de oestrische cyclus van het dier -Theo van Haeften

Alle studenten Diergeneeskunde volgen in het derde jaar het vak Voortplanting. Een pittig vak met veel theorie. Om de studiestof op een aantrekkelijkere manier aan te bieden en om de student de materie beter te laten begrijpen en te laten onthouden, is er een E-Learning module ontwikkeld. “Flipping the Classroom” In september van dit jaar zijn de studenten gestart met de nieuwe E-Learning module Voortplanting. In deze module staat de regulatie van de oestrische cyclus centraal: ingewikkelde materie die voorheen met behulp van verschillende literatuur werd aangeboden. Theo van Haeften, universitair docent bij het departement Biochemie en Celbiologie, nam het initiatief om de E-Learning module te ontwikkelen als onderdeel van “Flipping the Classroom” (een onderwijsconcept waarbij kennisverwerving voor een belangrijk deel thuis plaatsvindt). Theo: “Studenten hadden moeite om door de taaie stof heen te komen. Ook zagen we dat studenten de stof niet goed konden onthouden waardoor ze de theorie niet paraat hadden tegen de tijd dat ze die in de praktijk toe moesten passen. We wilden dus een onderwijsvorm ontwikkelen waarmee we wilden bereiken dat studenten de theorie beter kunnen onthouden en toepassen en waardoor het studeren leuker wordt. We hebben hiervoor een voorstel geschreven, dat door onderwijsdirecteur Wim Kremer werd ondersteund. Uiteindelijk konden we met geld uit het Facultair Stimuleringsfonds Onderwijs van start gaan.” Animaties En zo kon Rosan Bethlehem, nu dierenarts bij Dierenkliniek Twello, direct na haar studie Diergeneeskunde als onderwijs- en onderzoeksmedewerker aangetrokken worden om de E-Learning module te gaan maken. Samen met Herman Jonker, Peter Vos (beiden werkzaam bij het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren), Jeffrey de Gier (Geneeskunde van Gezelschapsdieren), Anthony Claes (Gezondheidszorg Paard), Anneke Jansen (afdeling Multimedia) en Theo, heeft ze de module uiteindelijk opgezet. Rosan: “Ik heb de module opgesplitst in drie hoofdstukken en zeven subhoofdstukken, per diersoort één subhoofdstuk. Het eerste hoofdstuk gaat over de oestrische cyclus. Het tweede hoofdstuk gaat over het functioneren en disfunctioneren van de voortplantingsorganen in relatie tot die cyclus. Per diersoort ben ik met de betrokken docenten om de tafel gaan zitten. Er werden leerdoelen vastgesteld en daarna zijn we de teksten gaan schrijven. Ik kreeg alle vrijheid om de module zelf vorm te geven. Samen met Anneke ben ik aan de slag gegaan om de interactieve module te creëren, kennisclips in elkaar te zetten en animaties te maken. Ook zijn er samen met de betrokken docenten en de afdeling Multimedia filmpjes gemaakt. Filmpjes zijn essentieel in zo’n module. Neem bijvoorbeeld het gedrag van een hengstige merrie, een tochtige koe of een krolse poes. Je kunt dit wel in woorden uitleggen, maar dan moet de student er zelf een beeld bij vormen. Hoe leuk is het om daar gewoon een filmpje van te hebben! Tot slot moesten er ook nieuwe tekeningen gemaakt worden. We hebben hiervoor een tekenaar ingeschakeld om de ontbrekende beelden te laten tekenen.” Casuïstiek Het derde hoofdstuk bestaat uit casuïstieken. Studenten toetsen of ze de stof begrepen hebben. In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe je de theorie later als clinicus gaat toepassen. Je krijgt er meteen een beeld bij. Theo: “We denken dat deze manier van onderwijs geven beter past in de belevingswereld van de student. Bovendien kan de student direct toetsen of hij of zij de stof heeft begrepen.” Interactief De studenten doorlopen de module zelfstandig ter voorbereiding op werkcolleges en practica. Ze kunnen ten allen tijden contact opnemen met de betrokken docent. Rosan: “Het leuke van deze module is dat de basis nu staat en dat de module gemakkelijk uitgebreid kan worden met bijvoorbeeld andere diersoorten. Doordat je met de E-Learning module interactief bezig bent, ben je gemotiveerd om de module te doorlopen. Je krijgt niet alleen op een aantrekkelijke manier de theorie te zien, bijvoorbeeld door het veelvuldig gebruik van afbeeldingen, maar je krijg ook opdrachtjes en kennisclips waarbij klinische onderdelen worden uitgelegd. Door de informatie te herhalen en op verschillende manieren aan te bieden, is de stof een stuk begrijpelijker voor de student. Ik denk dat de module voor studenten heel overzichtelijk en goed te doorlopen is. Alle informatie staat nu op één plek.” Internationaal Ook masterstudenten hebben toegang tot de module. Zo kunnen ze tijdens de master de stof weer ophalen door delen van de module te doorlopen die voor hun relevant zijn. Theo is blij met het eindresultaat: “Ik hoop dat deze E-Learning module als voorbeeld kan dienen voor andere vakken. Ik wil iedereen dan ook van harte uitnodigen om de module eens te bekijken. Er is wel één ding dat ik nog graag wil doen: een Engelse versie van de module laten maken. Hoe mooi zou het zijn als onze zusterfaculteiten in het buitenland ook gebruik kunnen gaan maken van deze module?”Ook Rosan is tevreden: “Voor mij persoonlijk was het een heel leerzaam proces. De combinatie vond ik vooral leuk. Veel vrijheid, een betrokken docententeam, een prettige samenwerking en de kennismaking met Multimedia. Ik ben heel benieuwd naar alle feedback die we straks krijgen van de studenten.” Nieuwsgierig geworden? Bekijk de E-module

Lees meer