Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij DGK

Blackboard

De elektronische leeromgeving Blackboard wordt ingezet ter ondersteuning van een cursus. Via Blackboard kunnen studenten toegang krijgen tot opdrachten, studiemateriaal, toetsen, beeldmateriaal zoals foto’s en video’s en (opgenomen) hoorcolleges. Ook kan er via dit elektronische systeem uitwisseling plaatsvinden tussen docenten en studenten. Bovendien kunnen studenten, die dezelfde leergang of cursus volgen via Blackboard samenwerken aan opdrachten. Vanuit OSZ wordt er ondersteuning geboden aan docenten voor het gebruik van Blackboard. Voordat een cursus begint, neemt OSZ contact op met de desbetreffende cursusleider voor een gesprek over de inrichting van de module. Dan wordt er ook o.a. besproken welke ondersteuning er voor Blackboard verder gewenst is. Vragen over Blackboard? Neem dan contact op met Jeroen Bollaart.

Jeroen Bollaart

E-mail

Share