Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij DGK

E-Learning Modules

Een E-Learning Module is een module waarin leermateriaal aan de student beschikbaar wordt gesteld waarmee hij/zij zelf aan de slag kan als voorbereiding en aanvulling op de colleges en practica. Het bevat beeldmateriaal zoals foto’s en video’s, animaties en illustraties waarin de stof helder wordt uitgelegd. Vaak bevat een module ook formatieve vragen waarmee een student zelf kan testen of hij de stof beheerst. Bij Diergeneeskunde worden de meeste modules vorm gegeven door de afdeling Multimedia. Zij helpen een docent op weg met behulp van een checklist. Uiteraard kun je ook onderwijskundige ondersteuning krijgen als je als docent zelf een module wilt opzetten.

Binnen de opleiding DGK worden al vele jaren E-Learning Modules ingezet in het onderwijs. Dat wordt door de studenten zeer gewaardeerd. Alle modules zijn in ieder geval beschikbaar via de Diergeneeskunde Onderwijs Portal maar natuurlijk ook via Blackboard.

Docent Pathobiologie Jaime Rofina past E-learning modules toe als voorbereiding op het contactonderwijs, als opfrismodules om de basiskennis weer op te halen en om na het contactonderwijs de stof te herhalen. Jaime: "Wat goed werkt is dat de voorbereiding weinig tijd kost en studenten wat eerder in de werkcollegezaal komen om het vooraf door te nemen. Na het onderwijs nemen ze de modules ook vaak door waarna zij toch nog met vragen komen. Studenten vertellen dat ze de modules doornemen tijdens het studeren voor het tentamen en in de master om de basiskennis op te frissen. Recidivisten maken ook gebruik van de modules ipv de volledige twee uur bij het werkcollege aanwezig te zijn. Ze komen dan met meer specifieke vragen."

Mocht je zelf plannen hebben voor het maken van een module, neem dan contact op met Benedikte Sam om te horen welke ondersteuning je daarbij kunt krijgen.Als je zelf aan de slag wilt met het maken van een E-Learning Module kun je ook Xerte Online Toolkits (XOT) gebruiken. XOT is een online tool waarmee je interactieve leermaterialen kunt ontwikkelen. In de online ontwikkelomgeving kun je, met behulp van diverse invulformulieren, zelfstandig deze e-modules samenstellen.

Share