Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij DGK

“Een kat is geen kleine hond” - Mirjam Duijvenstijn

Het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren heeft sinds februari drie zogenaamde ‘Fluffy cats’. Deze ‘katmodellen’ zullen worden ingezet bij het bacheloronderwijs in de leerlijn DHV diagnostische- en handvaardigheden. Dit nieuwste snufje op onderwijsgebied zorgt in de toekomst naast een groter onderwijsrendement voor studenten ook voor een verbetering van dierenwelzijn van de onderwijskatten. Docent Mirjam Duijvestijn is initiator en vertelt erover.

Mirjam: “Zestig procent van de dieren die je ziet bij een dierenartsenpraktijk is kat. En dat terwijl studenten in de bachelor weinig kans krijgen om echt goed te oefenen met katten. Ten opzichte van de hond zijn katten meer onvoorspelbaar, ze zijn van nature eerder gestrest en je kunt ze moeilijker dingen leren. Een kat is dus geen kleine hond. Honden kun je gemakkelijker trainen. Je kunt ze laten zitten, liggen, pootjes geven en belonen. Omdat katten moeilijker te trainen zijn dan honden, is het geven van vaardighedenonderwijs met levende katten altijd onzeker. Het is daarom fantastisch dat onze studenten nu eerst op dummiemodellen kunnen oefenen. Zo hebben ze al veel handvaardigheden geleerd voordat ze met echte katten gaan werken. We hadden al een paar jaar hondmodellen om reanimaties op te oefenen. Van dezelfde fabrikant uit Amerika hebben we nu de Fluffy cats gekocht.


Dummiemodel

Om het vaardighedenonderwijs aan de kat in de bachelor te vernieuwen hebben we  drie sporen uitgezet. Ten eerste kunnen de studenten veel handelingen oefenen op de Fluffy cat voordat ze met echte katten aan de slag gaan. Ze kunnen de kop manipuleren en in de bek kijken, de pols voelen en oefenen met leren fixeren. Dit zijn handelingen die door de levende kat als zeer stressvol worden ervaren. Op het dummiemodel kan de docent goed zien of de student de juiste vaardigheden toepast, zonder dat het dier ongerief ervaart. Ten tweede kunnen de studenten vervolgens beter voorbereid met de onderwijskatten aan de slag. Het gebruik van de katmodellen draagt bij aan het opbouwen van ervaring waardoor het ongerief bij de levende oefendieren minder wordt. Studenten weten al hoe ze de kat moeten hanteren en kunnen heel rustig de minder stressvolle handelingen van het algemeen onderzoek oefenen. Met veel aaien en kroelen kunnen ze bij de levende kat op een vriendelijke manier het onderzoek uitvoeren.

E-learning module
Voor we hiermee beginnen, gaan we nu eerst  een e-learning module maken waarvoor alle klinische handelingen worden gefilmd. We hebben een FSO-subsidie gekregen om deze module te ontwikkelen. Studenten gaan dus eerst thuis aan de slag met het boek en de module. Daarna kunnen ze zelf op Fluffy oefenen. Op deze manier stappen ze op een hoger vaardighedenniveau in als ze echte katten moeten onderzoeken. Als ze deze module in de bachelor hebben doorlopen zal de module in de master worden aangeboden als opfriscursus voordat studenten de poliklinieken in gaan.

Ik ben heel blij met deze aanschaf. We hebben nu het basispakket van de Fluffy cat aangeschaft, maar als het goed bevalt kunnen we het pakket uitbreiden. Dan kunnen studenten ook leren bloed af te nemen, intuberen, reanimeren en een infuus aanleggen.”

Share