Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij DGK

“Het e-book geeft studenten meer inzicht in de samenhang van de stof”

Anneke Wijnalda

Wat is er zo speciaal aan het ziekteleerboek? “Speciaal aan het Ziekteleerboek is dat we er zelf aan werken. Cursusleiders en kunnen samen met docenten zelf interactief leermateriaal toevoegen aan het boek. Daarnaast kunnen de bestaande e-modules die al in de blokken worden gebruikt én bijvoorbeeld de opnames van hoorcolleges worden gelinkt aan het Ziekteleerboek.”

Lees meer…