Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij DGK

“Het e-book geeft studenten meer inzicht in de samenhang van de stof”- Anneke Wijnalda

Sinds enkele jaren wordt er in het bachelor onderwijs gebruik gemaakt van het boek 'Veterinaire Pathofysiologie en Ziekteleer'. Het is geen boek dat uitgegeven is door een uitgever, het is een boek geschreven door docenten binnen de faculteit. Er is een aantal jaren geleden door diverse docenten gewerkt aan een digitale versie van het boek, zodat het geïntegreerd kon worden in het reeds beschikbare onderwijsmateriaal op Blackboard. Inhoudelijk staat de tekst in dit boek al jaren vast en wordt het als pdf-bestand aan studenten aangeboden. Dit (digitale) Ziekteleerboek is belangrijk studiemateriaal in de Bachelor. Anneke Wijnalda (Onderwijs- en Studentenzaken) is nauw betrokken bij de totstandkoming van het e-book.

In het boek Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer worden ziekten en aandoeningen van orgaansystemen beschreven, die voorkomen bij uiteenlopende diersoorten. Het boek bestaat uit veertien orgaangerichte hoofdstukken en een hoofdstuk waarin orgaan overschrijdende aandoeningen aan de orde komen. Daarnaast bevatten veel hoofdstukken inleidingen waarin de pathofysiologische mechanismen en achtergronden worden beschreven, die bij ziekten en aandoeningen een rol spelen. Deze uiteenzettingen hebben tot doel de ziekteleer in een breder kader te plaatsen en belangrijke onderliggende pathofysiologische principes te verhelderen. In de hoofdstukken worden daarnaast in grote lijnen de belangrijkste pathomorfologische achtergronden van ziekten belicht. Een belangrijk uitgangspunt van het boek is dat ziekten en aandoeningen zijn beschreven op bachelorniveau. Dat wil zeggen dat de diepgang in overeenstemming is met de Eindtermen Bachelor Diergeneeskunde, waarvan de ziektebeeldenlijst deel uitmaakt. Deze ziektebeeldenlijst omvat per orgaansysteem alle ziekten en aandoeningen waar de afgestudeerde bachelorstudent kennis van en inzicht in dient te hebben.”

Wat is er zo speciaal aan het ziekteleerboek?
“Speciaal aan het Ziekteleerboek is dat we er zelf aan werken. Cursusleiders en kunnen samen met docenten zelf interactief leermateriaal toevoegen aan het boek. Daarnaast kunnen de bestaande e-modules die al in de blokken worden gebruikt én bijvoorbeeld de opnames van hoorcolleges worden gelinkt aan het Ziekteleerboek.”

Wat zijn de voordelen ten opzichte van hard copy?

“Het doel was alle verschillende lesmaterialen bij elkaar op één plek te brengen en de samenhang te benadrukken. Het hoofdstuk ‘Lever en galwegen’ is in een WordPress website gezet met tabbladen en index. Het bestaande hoofdstuk is verrijkt met linken naar hoorcolleges, werkcolleges, literatuur en relevante  zelfstudiemodules. Ook zijn er studievragen en beeldmateriaal toegevoegd. Dit is niet mogelijk bij een hard copy, dat is een statisch geheel. Het e-book is interactief en gemakkelijk aan te passen/te verrijken.”

Jij hebt het e-book gemaakt? Hoe gaat dat in z’n werk?
“Het e-book is in samenwerking met de afdeling Multimedia gemaakt en met behulp van student-assistenten.  Via een EMP-project is tevens onderwijskundige hulp vanuit het COLUU aangevraagd.We zijn gestart met een voorbeeld hoofdstuk, in samenwerking met de cursusleider van het blok waar het hoofdstuk aan gelinkt is. Dat was in dit geval het hoofdstuk 'Lever en galwegen' dat bij het blok 'Hepatobiliair systeem (HBS)' hoort. Het hoofdstuk is eerst in het programma WordPress gezet, zodat het niet meer een pdf-bestand is. Daarna zijn er door de student-assistent relevante afbeeldingen, e-modules en opnames van hoorcollege bij gezocht. Ook zijn er oefenvragen voor tentamens toegevoegd en links naar eventueel overige literatuur. Vervolgens hebben de cursusleider en de overige docenten van het blok HBS gekeken of er juiste informatie en tools zijn toegevoegd. In de cursus HBS is het verrijkte hoofdstuk voor het eerst door studenten gebruikt. In mei 2015 is het gebruik van dit hoofdstuk in deze vorm geëvalueerd bij docenten en studenten op gebruiksvriendelijkheid, nut en waardering. Nu zijn we bezig met het vervolg.”

Wat zijn de reacties van studenten?
“De resultaten van de pilot met het hoofdstuk van HBS, laten zien dat de studenten over het algemeen heel tevreden zijn over het e-book. Ze hebben het e-book gebruikt en vinden het gebruiksvriendelijk en goed doorzoekbaar. Wat betreft de verrijking zijn de studenten het meest te spreken over de quizvragen met antwoordcontrole. Daarnaast zijn ze blij met de linken naar de presentaties van de werkcolleges, de linken naar de zelfstudiemodules en de herhalingsvragen. “Lees meer” en linken naar literatuur worden minder gewaardeerd. Studenten geven aan dat het e-book hen meer inzicht geeft in de samenhang van de stof en ze helpt bij het leren. Ze vinden het e-book meerwaarde hebben boven de tot nu toe gebruikte pdf. De meerderheid wil graag dat alle hoofdstukken van het Ziekteleerboek worden omgezet tot verrijkt e-book. De docenten benadrukken dat zij inspraak willen over de inhoud van het Ziekteleerboek en dat zij bevoegd zouden willen zijn om zaken te wijzigen of te updaten. Dit is dus ook wat er nu gebeurt. Ik ben bezig met het laatste hoofdstuk om te zetten naar WordPress en de eerste contacten zijn er al met een aantal cursusleiders om hoofdstukken te verrijken!”

Share